Wednesday, June 13, 2012

Улс төрийн Боловсролын Академийн Дархан-Уул аймаг дахь салбарын эрхлэгч Эрдэнэтөгсийн Болортуяа

Улс төрийн Боловсролын Академийн Дархан-Уул аймаг дахь салбарын эрхлэгч

Улс төрийн Боловсролын Академийн
Дархан-Уул аймаг дахь салбарын эрхлэгч
Эрдэнэтөгсийн Болортуяа
Tөрсөн он, жил:
 • бар жилтэй
Хүйс:
 • эмэгтэй
Төрсөн газар:
 • Монгол улс, Дархан хот
Боловсрол:
 • Дээд
Мэргэжил:
 • Эрхзүйч
 • Улс төр судлаач
Төгссөн сургууль:
 • 2002 онд Герман хэлний 19-р дунд сургууль,
 • 2004 онд 25-р Лицей сургууль
 • 2008 онд Их засаг их сургуулийн Хууль-зүйн сургууль,
 • 2009 онд ХБНГУ-д Конрад-Аденауэр Сангийн “Насанд хүрэгчдэд улс төрийн боловсрол олгох” мэргэшил дээшлүүлэх түргэвчилсэн сургалтанд хамрагдсан.
 • 2011 онд Улс төрийн Боловсролын Академийн дэргэдэх Либерти дээд сургуулийн “төрийн захиргаа удирдлага”-ын магистрын ангид суралцаж байна.
Эрхэлж байсан ажил:
 • 2009-2012 онд Улс төрийн Боловсролын Академийн төслийн удирдагч, салбарын багш, судлаач.
 • 2012 оноос Улс төрийн Боловсролын Академийн Дархан-Уул аймаг дахь салбарын багш, судлаач, эрхлэгч.

0 comments:

Post a Comment